เตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ