ปฏิญาณตนต่อหน้าชุมชน

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ พร้อมด้วย โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในต.ห้วยทรายเหนือ(ร.ร.บ้านบ่อหลวง,ร.ร.บ้านพุหวาย,ร.ร.บ้านหนองขาม)ร่วมปฏิญาณตนต่อหน้าชุมชน เนื่องในสัปดาห์วันครูแห่งชาติ