ติว O-net โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความอนุเคราะห์อาจารย์,วิทยากร ในการติวภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3โรงเรียนที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษา ร. 9 จังหวัดเพชรบุรี(ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย,ร.ร.บ้านหุบกระพง,ร.ร.บ้านหนองเขื่อน,ร.ร.ห้วยทรายประชาสรรค์) โดยจัด ณ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์…ติดตามและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่เพสบุคแฟนเพจ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.facebook.com/huaysaiprachasan