วันวิสาขบูชา

ผู้บริหาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนทำกิจกรรมเวียนเทียน และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดช้างแทงกระจาด และวัดทุ่งจับญวณ