นางสาวอัญชนา ใจอ่อน

ชื่อ : นางสาวอัญชนา ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

เบอร์โทรศัพท์ : 098-320-1134

การศึกษา

  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี