แปลนชีวิต

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน “สมุดแปลนชีวิต” ปีการศึกษา 2561 สนับสนุนกิจกรรมโดย โรงแรมสปิงฟิลด์วิลเลจ ก้อลฟ์แอนด์สปา และ โรงแรมสปิงฟิลด์ @ ซี รีสอร์ทแอนด์สปา