นายศิริวัฒน์ ม่วงศิริ

ชื่อ : นายศิริวัฒน์ ม่วงศิริ ตำแหน่ง : ครู เบอร์โทรศัพท์ : 0926467894 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

นายสุรศักดิ์ สุขศรี

ชื่อ : นายสุรศักดิ์ สุขศรี ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย เบอร์โทรศัพท์ : 0817537536 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

รับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

7 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ และบรรยาย การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางโรงเรียนกองทุนการศึกษา และมูลนิธิยุวสถิรคุณ กับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท