แหล่งเรียนรู้-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูพิริยะ วรรณไทย

  • เนื้อเยื่อพืช
  • โครงสร้างและหน้าที่ของราก
  • โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
  • โครงสร้างหน้าที่ของใบ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ครูจิตสุโข รวยรุ่ง

Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ครูอัญชนา ใจอ่อน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ครูอมรรัตน์ คันชั่ง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.