แหล่งเรียนรู้-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูพิริยะ วรรณไทย

หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

หน่วยที่ 2 เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

  • สารอินทรีย์และสารอินทรีย์
  • สารชีวโมเลกุล (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด)
  • สารชีวโมเลกุล (กรดนิวคลีอิก วิตามิน)
  • ปฎิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

หน่วยที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

  • โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
  • เนื้อเยื่อพืช
  • โครงสร้างและหน้าที่ของราก
  • โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
  • โครงสร้างหน้าที่ของใบ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ครูจิตสุโข รวยรุ่ง

Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ครูอัญชนา ใจอ่อน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ครูอมรรัตน์ คันชั่ง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.