โครงงานคุณธรรม

ผลการแข่งขัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ผลการแข่งขัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 

1/1 – ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศดี๊ดี

1/2 – ห้องเรียนสะอาด อยู่ดีสบายตา

 

2/1 – หยิบไม่ผิด ไม่มีปัญหา

 

2/2 – เด็กดี มีวินัย ใส่ใจการเข้าแถว

 

3/1 – ยิ้มสยาม ไหว้งาม

 

3/2 – แก้วน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

4/1 – เพื่อนรัก นักออม

 

4/2 – แต่งกายดีเป็นศรีแก่ตน

 

5/1 – ก๊อก ก๊อก เอาหมวกกันน๊อคมาไหม

 

5/2 – สายนิดสายหน่อย อย่าสายบ่อยนะจ๊ะ

6/1 – ชายคาสะอาด ด้วยมือเรา

 

6/2 – น้ำน่าใช้ ใส่ใจร่วมกัน