ค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา2560

ติดตาม และดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ เพจเฟสบุคของโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.facebook.com/huaysaiprachasan/?hc_ref=ARQlhhUXtIKtws8QITCtSPv23_pEduVLTyEfmwNq4GDkADe0osTMJ76XPK2onbnfNJk