นายพรเทพ รื่นรวย

ชื่อ : นายพรเทพ รื่นรวย ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เบอร์โทรศัพท์ 085-559-7985 การศึกษา ปริญญาตรี (คบ.) พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ. เพชรบุรี