วันวิสาขบูชา

ผู้บริหาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนทำกิจกรรมเวียนเทียน และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดช้างแทงกระจาด และวัดทุ่งจับญวณ

ค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา2560

ติดตาม และดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ เพจเฟสบุคของโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.facebook.com/huaysaiprachasan/?hc_ref=ARQlhhUXtIKtws8QITCtSPv23_pEduVLTyEfmwNq4GDkADe0osTMJ76XPK2onbnfNJk

ยินดีต้อนรับ ผอ.ท่านใหม่สู่รั้ว ชมพู-ฟ้า

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น และคณะครู โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ให้การต้อนร้บ นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี พร้อมแขกผู้มีเกียรติ เดินทางมาส่งให้กำลังใจ ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

1 2