เส้นทางสู่ห้วยทรายฯ

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางแรก ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเลข 4 พอถึงแยก ชะอําให้ใช้ถนน Bypass ชะอํา – ปราณบุรี เรื่อยมาจนผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สนามกอล์ฟ อิมพีเรียลเลควิว เลี้ยวขวา ผ่านวัดช้างแทงกระจาด ประมาณ 2 กม. โรงเรียนอยู่ขวามือ เส้นทางที่สอง ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และใช้ถนนเส้น bypass ชะอํา – ปราณบุรี รวมระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง รถโดยสารประจําทาง  จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี บริษัท ขนส่ง […]

วิสัยทัศน์

พัฒนาสู่มาตรฐาน ครบ 3 ด้าน ด้านผู้เรียน พัฒนารอบด้าน ได้มาตรฐาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน พัฒนารอบรู้ ได้มาตรฐาน สู่ครูมืออาชีพ ด้านโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง