ขับขี่ปลอดภัย

31 พฤษภาคม 2561 งานกิจการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากบริษัท ชะอำมอเตอร์เชลส์