แปลนชีวิต

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน “สมุดแปลนชีวิต” ปีการศึกษา 2561 สนับสนุนกิจกรรมโดย โรงแรมสปิงฟิลด์วิลเลจ ก้อลฟ์แอนด์สปา และ โรงแรมสปิงฟิลด์ @ ซี รีสอร์ทแอนด์สปา

ผ้าป่าการศึกษา

26 พฤษภาคม 2561  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษา ซึ่งได้รับการประสานงานจาก สจ.พัชราภรณ์  เสือทอง คณะผู้ใหญ่ใจบุญ  สจ.คนสวย ผู้ประสานงาน เพื่อการพัฒนาการศึกษา