กิจกรรมค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 13 – 20 กรกฎาคม 2561