รับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

7 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ และบรรยาย การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางโรงเรียนกองทุนการศึกษา และมูลนิธิยุวสถิรคุณ กับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท