รับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

7 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ และบรรยาย การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางโรงเรียนกองทุนการศึกษา และมูลนิธิยุวสถิรคุณ กับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท 

แปลนชีวิต

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน “สมุดแปลนชีวิต” ปีการศึกษา 2561 สนับสนุนกิจกรรมโดย โรงแรมสปิงฟิลด์วิลเลจ ก้อลฟ์แอนด์สปา และ โรงแรมสปิงฟิลด์ @ ซี รีสอร์ทแอนด์สปา

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ

โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561  

กิจกรรมค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 13 – 20 กรกฎาคม 2561

ผ้าป่าการศึกษา

26 พฤษภาคม 2561  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษา ซึ่งได้รับการประสานงานจาก สจ.พัชราภรณ์  เสือทอง คณะผู้ใหญ่ใจบุญ  สจ.คนสวย ผู้ประสานงาน เพื่อการพัฒนาการศึกษา

ขับขี่ปลอดภัย

31 พฤษภาคม 2561 งานกิจการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากบริษัท ชะอำมอเตอร์เชลส์

ติว O-net โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความอนุเคราะห์อาจารย์,วิทยากร ในการติวภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3โรงเรียนที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษา ร. 9 จังหวัดเพชรบุรี(ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย,ร.ร.บ้านหุบกระพง,ร.ร.บ้านหนองเขื่อน,ร.ร.ห้วยทรายประชาสรรค์) โดยจัด ณ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์…ติดตามและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่เพสบุคแฟนเพจ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.facebook.com/huaysaiprachasan

นิเทศโรงเรียนคุณธรรม

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.จันทนา  นนทิกร และอ.สุรพงษ์ นนทิกร นิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้เกียรติเข้ามานิเทศ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที 2 ของปีการศึกษา 2560

ปฏิญาณตนต่อหน้าชุมชน

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ พร้อมด้วย โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในต.ห้วยทรายเหนือ(ร.ร.บ้านบ่อหลวง,ร.ร.บ้านพุหวาย,ร.ร.บ้านหนองขาม)ร่วมปฏิญาณตนต่อหน้าชุมชน เนื่องในสัปดาห์วันครูแห่งชาติ

1 2